Pohorela.sk
Fašiangy a Popolcová streda
Na fašiangy, šaľene dňi, je v dedine veselo. Slovo má hriate, muzika a tanec. - I starí si ...
Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 1.3.
Zber netriedeného komunálneho odpadu uloženého v zberných 110-litrových KUKA-nádobách, ...
Nabližší zber plastov sa uskutoční 28.2.
Plasty uložené v žltých vreciach sa zbierajú každý štvrtý týždeň v utorok: 3. január 2017, 31. ...
Pred 156 rokmi sa narodil Ferdinand Maximilián Karol Leopold Mária COBURG
bulharský cár Ferdinand I., šľachtic, diplomat, knieža, spisovateľ, botanik, ornitológ a ...
Pred 21 rokmi zomrel Svetozár STRAČINA
Svetozár Stračina - hudobný skladateľ Narodil sa 3. decembra 1940 v Turčianskom sv.Martine, ...
Pred 98 rokmi sa narodil Gejza HORÁK
PhDr. Gejza Horák CSc. sa narodil 25.2.1919 v Haliči. Študoval na gymnáziu a učiteľskom ústave v ...
Fašiangová zabíjačka
Výstraha SHMÚ 2. stupňa - SILNÝ VIETOR
Trvanie javu: od 22.2.2017 10:00 do 24.2.2017 12:00 * Slovenský ...
Pred 104 rokmi sa narodil v Pohorelej Ján KOTOČ
Ján KOTOČ - ekonóm, vysokoškolský pedagóg nar. 23.2.1913 v Pohorelej, umr. 10.2.1981 v ...
Februárové vydanie Pohorelského hlásnika
Februárové vydanie Pohorelského hlásnika sa už nachádza vo všetkých obchodoch (Potravinách) v ...
Copyright (c) 2011 By RPnet.sk