Pohorela.sk
POZOR! na podomových predajcov, ktorí používajú neférové praktiky!
Vážení občania, upozorňujeme vás, že aj v našej obci Vás môžu navštíviť podomoví predajcovia ...
Pred 191 rokmi zomrel František Jozef Anton KOHÁRY
knieža, vojvoda-princ; kancelár v Uhorsku, dvorský kráľovský radca, predseda Uhorskej komory, ...
Pred 85 rokmi - 26. júna 1932 - bol založený 61. Odbor slovenskej katolíckej jednoty
Záznam z obecnej kroniky z roku 1935 (bez štylistických a gramatických úprav):
Zvyky na sv.Jána
V predvečer sv. Jána je v poli veselo. Mládež nakladie oheň a od neho zapaľujú dievčence slamu, ...
Výstraha SHMÚ 2. stupňa - VIETOR NA HORÁCH
Trvanie javu: 23.6.2017 od 9:00 do 14:00 * Slovenský ...
Pred 199 rokmi sa narodil August Ľudovít COBURG
- vojvoda, generál - druhorodený syn
Júnové vydanie Pohorelského hlásnika
Júnové vydanie Pohorelského hlásnika sa už nachádza vo všetkých obchodoch (Potravinách) v Pohorelej ...
Pred 100 rokmi sa narodil Ernest BIELIK
Narodil sa 18.6.1917 v Topoľčiankach, zomrel 15.6.1995 v Bratislave. Bol čestným občanom ...
Pred 85 rokmi sa narodila Mária VOJTKOVÁ, rod. Maková
- nar. 18. júna 1932 v Pohorelej, zomr. 18. augusta 2006 v Pohorelej - speváčka ľudových piesní, ...
16. jún 1941 - prvé filmové predstavenie v obci
FILMOVÉ PREDSTAVENIE: Úrad propagandy ...
Copyright (c) 2011 By RPnet.sk