Pohorela.sk
ANDREJCOVÁ VERTIKAL 2016
0. ročník behu na Andrejcovú
dátum: 		17.9.2016

štart: 		Pohorelá, námestie (750 m n.m.) ...
Clementisovou cestou 2016
Mesto Tisovec a obce Pohorelá a Závadka nad Hronom Vás pozývajú na XXXV. ročník ...
Pred 250 rokmi sa narodil František Jozef Anton KOHÁRY
knieža, vojvoda-princ; kancelár v Uhorsku, dvorský kráľovský radca, predseda Uhorskej komory, ...
Slávnostné otvorenie školského roka
Školský rok 2016/2017 slávnostne otvoríme na školskom dvore v pondelok 5. septembra 2016 o 9:30 ...
Odstavenie elektrického prúdu na OR PZ v Brezne
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne oznamuje občanom, že v pondelok dňa 5.9.2016 v čase ...
Beh vďaky k bunkru na Rovni
- prvý ročník bežeckého podujatia Kategórie: dievčatá 1.-4. trieda, chlapci 1.-4. trieda, ...
Omša na holi 1.9.2016
Vo štvrtok 1. septembra 2016 bude pobožnosť - sv. omša pri kríži v sedle Andrejcová o 11:00 hod. ...
Pred 50 rokmi sa začalo vyučovať v nových školských budovách
(Pozn.: Výpis záznamov z obecnej kroniky je bez gramatických a štylistických úprav.)
Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 31.8.
Zber netriedeného komunálneho odpadu uloženého v zberných 110-litrových KUKA-nádobách, ...
Pred 69 rokmi bol slávnostne odhalený pomník na pamiatku padlých
Záznam v obecnej kronike: Na pamiatku padlých za prvej a druhej svetovej vojny postavila obec na ...
Copyright (c) 2011 By RPnet.sk